Rozvíjanie čítateľskej gramotnosti žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským

Udrţať a rozvíjať kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania potrebné na rozvoj čitateľskej gramotnosti u ţiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1252/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov v školách s vyučujúcim jazykom maďarským
Rozhodnutie o schválení: