Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Získať a rozšíriť kompetencie učiteľov primárneho vzdelávania tvoriť didaktické hry a učebné pomôcky na prvom stupni základnej školy a vedieť plánovať vyučovacie hodiny s ich aplikáciou.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1237/2013 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Rozhodnutie o schválení: