Využitie prvkov ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy

Vzdelávací program udržiava úroveň kľúčových kompetencií potrebných na štandardný výkon v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti didaktiky výtvarnej výchovy, vytvára pre učiteľov výtvarnej výchovy predpoklad k správnemu využívaniu vhodných organizačných foriem a metód vzdelávania. Poskytuje účastníkom vzdelávania námety na zvýšenie atraktívnosti vyučovania výtvarnej výchovy a prehľad o významných osobnostiach súčasného slovenského dizajnu o zaujímavých výtvarných dielach a výstavách, ktoré čerpajú svoju inšpiráciu v ľudovom umení. Vzdelávací program súvisí s prierezovou témou regionálna výchova a podporuje výchovu k vlastenectvu. Súčasťou obsahu vzdelávacieho programu sú nasledujúce témy: Súčasné ľudové umenie, súčasné trendy v slovenskom výtvarnom umení a dizajne, Formulácia cieľov a úloh edukačného procesu výtvarnej výchovy, Charakteristika a výtvarné prvky slovenskej ľudovej ornamentiky a ich netradičné využitie vo výtvarných činnostiach, Ukážky tradičnej ľudovej podmaľby na sklo, História slovenského drotárstva, Vytvorenie ozdôb a šperkov y papiera, Plstenie, Technika makramé atď.

Číslo akreditácie: 
1231/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie prvkov ľudového umenia v edukačnom procese výtvarnej výchovy
Rozhodnutie o schválení: