Projektová práca na hodinách angličtiny na 2. stupni základnej školy – budovanie úspechu

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania aktualizáciu a posilnenie profesijných kompetencií pri používaní projektovej metódy na vyučovacích hodinách AJ.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1229/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: