Tvorba a hodnotenie maturitných zadaní z chémie

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebné na výkon pedagogických činností spojených s tvorbou a hodnotením maturitných zadaní pre ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z chémie.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1211/2013-KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Návrh úloh pre experimentálnu časť ÚMS z chémie
Rozhodnutie o schválení: