Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania

Vzdelávací program vybaví absolventov potrebnými teoretickými a praktickými znalosťami a zručnosťami súvisiacimi s pedagogickou a organizačnou prípravou, realizáciou a hodnotením celého spektra outdoorových aktivít. Akcent je kladený na zážitkové učenie.

Číslo akreditácie: 
1203/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania
Rozhodnutie o schválení: