Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia

VP aktualizuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov
v oblasti stratégií a metód rozvíjania vedomostí, spôsobilostí a zručností žiakov so stredným stupňom
mentálneho postihnutia.

Číslo akreditácie: 
1185/2014 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Špecifiká edukácie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia
Rozhodnutie o schválení: