Spolupráca školy a rodiny žiaka z marginalizovaných rómskych komunít

Obsahovú náplň aktualizačného vzdelávacieho programu tvoria metódy a formy práce a ich možná aplikácia v spolupráci s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1139/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: