Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania praktické zručnosti ako aplikovať rôzne prostriedky moderných technológií vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole.

Číslo akreditácie: 
1083/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Moderné technológie vo vyučovaní AJ na ZŠ
Rozhodnutie o schválení: