Využívanie projekčnej techniky a interaktívnej technológie vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Program je zameraný na zvyšovanie úrovne poznatkov a zručností vychovávateľov zamerané na využívanie projekčnej techniky a interaktívnej technológie vo
výchovno-vzdelávacích zariadeniach, najmä pri príprave na vzdelávanie a vo vzdelávacej TOV.

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1082/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: