Pohybové hry - efektívny prostriedok zvyšovania pohybovej aktivity v škole

Vzdelávací program poskytne učiteľom základných škôl teoretické informácie potrebné pre implementáciu pohybových hier do edukačného procesu v telesnej a športovej výchove.

Číslo akreditácie: 
1052/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: