Komunikačné zručnosti vychovávateľov

Zdokonaliť profesijné kompetencie v oblasti komunikácie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa. Rozvíjať jeho personálne a interpersonálne komunikačné zručnosti a schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy.

Číslo akreditácie: 
1045/2013 - KV
Druh: 
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: