Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1044/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: