Práca s týranými, zneužívanými a zanedbávanými deťmi

Vzdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania možnosť zdokonaliť sa v oblasti prevencie a intervencie týrania, zneužívania a zanedbávania detí a domáceho násilia (základný psychologický aspekt syndrómu CAN, zneužívanie a zanedbávanie detí, znaky domáceho násilia, primárna, sekundárna a terciárna
prevencia, riešenie problému násilia na deťoch z pozície pedagóga, kontakty potrebné na vytvorenie transinštitucionálnej siete pomoci).

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
1034/2013 - KV
Dokumenty
Akreditované znenie: 
Rozhodnutie o schválení: