Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní

Aktualizovať kompetencie učiteľov matematiky o zručnosť používať didaktickú hru ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní matematiky pôsobiaci komplexne na rozvoj osobnosti žiaka.

Číslo akreditácie: 
1017/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Didaktická hra vo vyučovaní matematiky v primárnom vzdelávaní