Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese

Číslo akreditácie: 
1009/2012 - KV