Využitie zážitkových programov vo voľnočasových aktivitách

Aktualizovať a udržať profesijné kompetencie, poznatky a zručnosti vychovávateľov v oblasti využívania netradičných hier, aktivít a ucelených zážitkových programov pre potreby inovácie práce v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.

Číslo akreditácie: 
991/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Zážitková pedagogika vo voľnočasových aktivitách