Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Cieľom vzdelávacieho programu je inovácia, rozvíjanie a posilnenie komunikačných kompetencií učiteľov v predmete slovenský jazyk na základných školách prvého stupňa s vyučovacím jazykom maďarským.

Číslo akreditácie: 
965/2012 - KV
Druh: