Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch

Zámerom vzdelávacieho programu je zmena role učiteľa z pozície dozoru pri návšteve galérie do role facilitátora v galérii, zmena realizácie návštevy galérie z komentovanej prehliadky na aktívne učenie sa žiakov. Ponúka možnosti spolupráce školy s galériou ako priestorom pre vzdelávanie detí a žiakov, s čím súvisí uplatnenie iných foriem vyučovania.

Číslo akreditácie: 
958/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Metódy a formy interpretácie výtvarného diela a ich využitie v procese výtvarnej edukácie