Prvky zdravotnej telesnej výchovy ako náplň voľného času detí a žiakov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Program je zameraný na aktualizovanie profesijných kompetencií vychovávateľov zameraných na využívanie prvkov zdravotnej telesnej výchovy pri plnohodnotnom a aktívnom využívaní voľného času

Číslo akreditácie: 
851/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Zdravotná telesná výchova