Využitie porovnávania pri sebahodnotení školy (benčmarking)

Základnou motiváciou školy pre sebahodnotenie je „zajtra byť lepší, ako sme boli včera“. Dôležitým prvkom vzdelávacieho programu je projektové vnímanie sebahodnotenia a uvedomenie si skutočnosti, že zmysluplné sebahodnotenie je súborom krokov, ktoré majú svoju nadväznost a ktoré sa v školou stanovenom intervale opakujú (cyklickost daných krokov v rovnakej alebo inovovanej podobe).

Číslo akreditácie: 
846/2013 - KV
Dokumenty
Rozhodnutie o schválení: