Počítačové grafické programy a ich využitie v edukačných procesoch výtvarnej výchovy

Hlavným cieľom programu je zdokonaľovanie profesijných kompetencií učiteľov v oblasti používania počítačových grafických programov v edukačných procesoch výtvarnej výchovy.Obsahom vzdelávacieho programu je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré zabezpečia PZ ovládať jednoduché grafické programy a využívať ich v edukačných procesoch výtvarnej výchovy.

Číslo akreditácie: 
826/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Využitie grafických programov pri riešení výtvarných problémov na hodinách VV.