Školský vzdelávací program a plánovanie v materskej škole

Program poskytne pedagogickým zamestnancom praktické príklady tvorby a aktualizácie školského vzdelávacieho programu, rozšíri vedomosti o taxonómiách cieľov a ich využiteľnosti pri operacionalizácii cieľov a plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania

Číslo akreditácie: 
802/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Školský vzdelávací program a plánovanie v materskej škole