Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole

Program prehĺbi a rozčíri účastníkovi vzdelávania legislatívne a pedagogické vedomostí a zručnosti v oblasti metód, foriem a cieľov potrebných na implementáciu mediálnej výchovy do výchovno-vzdelávacej činnosti v predprimárnom vzdelávaní.

Číslo akreditácie: 
748/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole