Environmentálna výchova ako prierezová téma v materskej škole

Vtdelávací program poskytne účastníkovi vzdelávania základé informácie v oblasti legislatívy, aktuálnych environmentálnych problémov, poskytne mu praktické riešenia plánovania a projektovania environmentálnej výchovy i databázu environmentálnych aktivít vhodných na začlenenie do výchovno-vzdelávacej činnosti v predprimárnom vzdelávaní.

Číslo akreditácie: 
747/2012 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Environmentálna výchova ako prierezová téma v MŠ