Tvorba a hodnotenie projektu vyučovania zameraného na rozvoj hudobno-tvorivých schopnosti žiakov základnej umeleckej školy a základnej školy

Vzdelávací program poskytne účastníkom naucit sa tvorit a zhodnotit projekt vyucovania zameraný na rozvoj hudobno-tvorivých schopností (dalej len HTS) žiakov ZUŠ a ZŠ.

Číslo akreditácie: 
732/2012 - KV
Druh: