Niektoré interaktívne metódy efektívneho učenia

Hlavným cieľom VP je prehĺbiť a rozvíjať nadpredmetové profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov, potrebné na implementáciu problematiky ľudských práv.

Číslo akreditácie: 
750/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Niektoré interaktívne metódy ektívneho učenia