Nepodliehajme stereotypom – multiplikácia projektu Erasmus + Vzdorujeme extrémizmu v Trenčíne

Pedagogickí zamestnanci základných škôl Trenčianskeho kraja mali možnosť pod odborným vedením lektorky Mgr. Márie Pappovej absolvovať v MPC jedno zo série stretnutí projektu Erasmus+ Vzdorujeme extrémizmu. Cieľ projektu je zameraný na elimináciu prejavov extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov.

Multiplikačný odborný seminár s workshopom Nepodliehajme stereotypom bol zameraný na prezentovanie efektívnych a overených vyučovacích materiálov a metodicky spracovaných vyučovacích hodín k problematike extrémizmu, ktoré pomôžu pedagogickým zamestnancom citlivo prezentovať túto problematiku žiakom.  

Účastníci seminára v príjemnej atmosfére zdieľali výstupy projektu a oboznámili sa s odbornými východiskami aplikovanými v koncepcii metodického materiálu šiestich vyučovacích hodín, ktoré sú overeným funkčným nástrojom na kvalitnú komunikáciu tém stereotypov, atribútov dobrého občana, tolerancie v prijímaní rozdielnosti názorov a porozumenia slovu extrémny. Pedagogickí zamestnanci ocenili spôsob spracovania témy a precízne pripravené metodické materiály k téme, ktoré sú vhodné na jednoduché a prirodzené zaradenie do edukačného procesu.