Národná konferencia Erasmus+ spája

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu realizovala dňa 16. mája 2019 v konferenčných priestoroch hotela Falkensteiner v Bratislave národnú konferenciu s názvom Erasmus+ spája. Konferencia sa konala pod záštitou štátnej tajomníčky MŠVVŠ SR Oľgy Nachtmannovej.

Cieľom konferencie „Erasmus+ spája“ bolo diskutovať o súčasných výzvach vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku a predstaviť odbornej verejnosti projekty Erasmus+, ktoré sa snažia na tieto výzvy reagovať. Konferencie sa za Metodicko-pedagogické centrum zúčastnili Mária Rychnavská a Mária Pappová. Mária Pappová na konferencii aktívne vystúpila a prezentovala výstupy a výsledky troch medzinárodných projektov, ktoré Metodicko-pedagogické centrum realizuje prostredníctvom Erasmus+, a to projekty Vzdorujeme extrémizmu, MOKKA a TeachUp.

 

Prezentácia tvorí prílohu tlačovej správy.

Prílohy: