MYŠLIENKOVÉ MAPY Z FYZIKY OSVEDČENÁ PEDAGOGICKÁ SKÚSENOSŤ EDUKAČNEJ PRAXE - VÝŤAH