Múzejná pedagogika v edukácii

Predstavitelia vedenia RP MPC Bratislava  prijali pozvanie zástupcov Slovenského národného múzea aktívne sa zúčastniť stretnutia účastníkov kurzu Múzejná pedagogika v rámci lekcie Úvod do múzejnej pedagogiky, múzeum a škola. Ako bolo na stretnutí konštatované, jedným zo základných trendov múzejnej pedagogiky je spolupráca so školami. Múzeum sa približuje vzdelávacím inštitúciám a stáva sa tak  rovnocenným partnerom učiteľov pri skvalitňovaní školskej výučby.