Možnosti efektívneho využívania Elektronickej triednej knihy na ZŠ a SŠ (Informačný seminár pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ)

Cieľom informačného seminára realizovaného dňa 8.11.2018 DP MPC v Nitre v spolupráci s SOŠ veterinárnou v Nitre bolo prezentovať učiteľom základných a stredných škôl možnosti efektívneho využívania elektronickej triednej knihy. Zúčastnení si v reálnej elektronickej triednej knihe pozreli jej fungovanie a následne prostredníctvom praktických aktivít si v modelovej triednej knihe vyskúšali kroky potrebné k jej zavedeniu, zápisu a kontrole zadaných údajov. Prínosom bola tiež vzájomná výmena skúseností pedagógov s implementáciou elektronickej triednej knihy, ktorá uľahčuje bežné činnosti spojené s vedením triednej dokumentácie, čím dáva učiteľovi väčší priestor, aby mohol robiť to, čo vie najlepšie a čo by mal robiť predovšetkým: učiť a vychovávať deti.

 

Informačného seminára, ktorý viedol Mgr. Roman  Ratulovský, zástupca riaditeľky školy pre informatizáciu vzdelávania SOŠ veterinárna, Nitra v spolupráci s Mgr. Emíliou Haasovou DP MPC Nitra, sa zúčastnilo 22 frekventantov – učiteľov  Nitrianskeho samosprávneho kraja.  Realizáciu seminára zhodnotili účastníci pozitívne.

 

PaedDr. Bibiana Fitalová, Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

„Informačný seminár nám učiteľom rozšíril prehľad o možnostiach nastavenia, využívania a exportovania reportov v elektronickej triednej knihe. Akcia bola pre mňa výzvou, ako možno zefektívniť prácu učiteľov. Prínosná bola tiež vzájomná výmena poznatkov z tejto oblasti medzi prítomnými kolegami z rôznych typov škôl. Ďakujem DP MPC Nitra za zorganizovanie tohto semináru, ktorý hodnotím veľmi pozitívne.“

 

Mgr. Zuzana Zabáková, ZŠ Veľké Zálužie

„Technológie napredujú a my učitelia s nimi musíme držať krok. Elektronická triedna kniha nám podstatne môže uľahčiť administratívnu prácu. Akcia bola pripravená na veľmi vysokej odbornej úrovni. Oceňujem skutočnosť, že sme mali príležitosť na vzájomnú výmenu skúseností a v rámci vzájomnej výmeny skúseností sme si vyskúšali praktické zavedenie modelovej triednej knihy.“