Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.

S ohľadom na pozitívne hodnotenie didaktických vzdelávacích materiálov aj aktivít EnglishGO, rozširuje MPC možnosť ich získania aj pre ďalších angličtinárov v stredných školách. Materiály na výučbu anglického jazyka dostanú školy zdarma a bez akýchkoľvek povinností pre školu alebo učiteľov, navyše s ponukou využiť zaujímavé benefity.

Vzdelávacie materiály EnglishGO je možné kombinovať s akoukoľvek učebnicou na výučbu anglického jazyka, sú v súlade s ISCED3 / ŠVP a majú časovo neobmedzené použitie. Ich veľkou prednosťou je aj ich vhodnosť na prípravu na maturitu. Na portáli anglictina.iedu.sk sú dostupné vybrané lekcie ku všetkým maturitným témam. Materiály EnglishGO majú pozitívny vplyv na študentov, udržia ich zvedavosť a pozornosť, lebo odzrkadľujú skutočný život a každodenné situácie v spoločnosti a rovnomerne podporujú všetky kľúčové jazykové kompetencie.

Materiály využíva momentálne približne 2 000 stredoškolských angličtinárov. 95 % z nich vníma tieto materiály ako veľmi prínosné pre svoju pedagogickú prax a 98 % by ich odporučilo svojim kolegom tiež využívať.

„Materiál EnglishGo je vhodným doplnkovým materiálom na systematizáciu učiva a precvičovanie si prebratých tematických okruhov, ako i gramatických štruktúr. Najvýznamnejším prínosom materiálu je vysoký počet autentických nahrávok, ktoré umožnia študentom zlepšiť počúvanie s porozumením a osvojovať si potrebné stratégie. Je dôležité, aby učitelia vnímali možnosť pravidelného kontaktu žiakov s anglickým jazykom,“, komentuje doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD. et PhD., prezidentka Slovenskej asociácie učiteľov anglického jazyka (SAUA/SATE), členka expertného tímu v oblasti výučby a testovania anglického jazyka v rámci medzinárodného projektu RELANG, podporovaného Európskou komisiou, a odborná garantka EnglishGO.

V týchto dňoch dostávajú školy materiály EnglishGO pre všetkých nahlásených učiteľov angličtiny, ktorí môžu začať ihneď používať uvedený digitálny vzdelávací obsah. V prípade, že škola potrebuje materiály pre viac angličtinárov, má možnosť nahlásiť ich správny počet do 20. decembra 2017 prostredníctvom formulára „Aktualizácia počtu učiteľov“ na portáli www.mpc-englishgo.sk.