Moc bezmocných

RP MPC Bratislava pripravilo dňa 5. 12. 2019 v spolupráci s Kunsthalle Bratislava workshop pre učiteľov výtvarných predmetov. Účastníci workshopu sa zoznámili s aktuálnou výstavou s názvom Moc bezmocných, ktorá reflektuje významný politický medzník našich novodobých dejín November 89. Výstava vznikla pri príležitosti tridsiateho výročia novembrových udalostí, ktoré umožnili umelcom a umelkyniam verejne prezentovať ich diela, ale aj otvorene vyjadrovať kritické názory. Výstava odzrkadľuje umeleckú tvorbu na Slovensku a v Čechách.

Účastníkov workshopu lektorsky sprevádzala galerijná pedagogička Mgr. Daniela Čarná, PhD., v druhej časti workshopu si účastníci prakticky vyskúšali nápadité aktivity galerijnej pedagogiky pod vedením Mgr. art Lucii Kotvanovej. Za RP MPC  Bratislava workshop pripravila Mgr. Slávka Gécová.