Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov

Detašované pracovisko MPC v Nitre usporiadalo 31. mája 2018 odborný seminár Metódy a čitateľské stratégie podporujúce aktívne učenie sa žiakov v priestoroch Gymnázia na Školskej ulici vo Vrábľoch. Seminár spojený s workshopom pod vedením lektorky Márie Pappovej z DP MPC Nitra umožnil zúčastneným získať nové informácie a poznatky o téme čitateľská gramotnosť.

Po úvodnej prednáške nasledovala interaktívna diskusia a analýza východiskových podnetov čítania s porozumením, mentálnych stratégií súvisiacich s porozumením textu. Učitelia sa oboznámili s rôznymi druhmi úloh precvičujúcich čítanie s porozumením. Analyzovali procesy porozumenia pri práci s konkrétnym textom, projektovaným ako učebný text. Ten musí pedagóg citlivo vyhodnotiť a pri práci so žiakom brať zreteľ na rozličné špecifické ciele vyučovania.

„Seminár si dovolím hodnotiť ako podnetný pre stredoškolského pedagóga, odborne na vynikajúcej úrovni,“ povedala Zuzana Kreškóciová Baráthová, jedna z účastníčok seminára. „Vzdelávanie bolo pripravené na vysokej odbornej úrovni, informácie boli podané zaujímavým spôsobom. Získané poznatky o práci s textom použijem na vyučovacích hodinách, napr. metódu SQ3R,“ dodala po seminári Monika Bogyóová.