Mesiac Bezinternetu.sk v školách

Pri príležitosti Medzinárodného dňa internetu sa 7. februára 2019 v Základnej škole v Kráľovej pri Senci uskutočnila prezentácia nového projektu občianskeho združenia eSlovensko pod názvom Skúsme chvíľu žiť bez internetu, telky a mobilu. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou a za účasti Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Zámerom projektu je zapojiť čo najväčší počet žiakov, ale aj učiteľov, rodičov a kolektívov škôl do projektových aktivít, ktorých cieľom je regulovať nadmerné používania informačno-komunikačných technológií vrátane mobilov a internetu.

Na stretnutí boli prezentované aj výsledky prípravnej fázy projektu a celoslovenská výzva pre školy na zapojenie sa do tohto projektu.

Za Metodicko-pedagogické centrum sa na podujatí zúčastnili PaedDr. Darina Výbohová, PhD., riaditeľka sekcie profesijného rozvoja, a PaedDr. Darina Bačová, zástupkyňa riaditeľky regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického centra Bratislava.