Medzinárodná konferencia Európsky učiteľ 21. storočia v Bratislave

Vďaka spolupráci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD, organizácii Teach for All a Metodicko - pedagogického centra sa dnes zišlo vyše 300 učiteľov z celého Slovenska a  s obrovským záujmom a entuziazmom zahájili prvý deň trojdňovej konferencie venovanej inovácii učiteľských metód, postupov výučby, vzájomnej kooperácii a profesionálnemu rozvoju.

Slávnostné otvorenie medzinárodnej konferencie Európsky učiteľ 21. storočia uviedla generálna riaditeľka Metodicko - pedagogického centra Mgr. Andrea Pálková a slávnostný príhovor mala ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.

Je to po tretí krát, čo OECD organizuje konferenciu takýchto rozmerov venovanú učiteľom, a zároveň po prvý krát na Slovensku.

Spomedzi zahraničných rečníkov OECD sme dnes privítali Andreasa Schleichera - riaditeľa odboru pre vzdelávanie a osobitného poradcu generálneho tajomníka pre vzdelávaciu politiku OECD s jeho prednáškou, ktorá voviedla účastníkov konferencie do tém, s ktorými sa budú spoločne zaoberať a aktívne participovať na spoločných skupinových aktivitách.

Zaznamenali sme veľa pozitívnych ohlasov, učitelia sa zapájali do diskusného fóra, témy vnímali ako prierezové, inovatívne a uviedli, že aktuálne rezonujú s ich každodennou prácou.

Tešíme sa opäť na zajtra. Konferencia potrvá do štvrtka 4. júla 2019.