Mark Ther – súčasné umenie

DP MPC Košice v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach realizovali workshop pre učiteľov výtvarných predmetov s názvom Mark Ther – súčasné umenie. Workshop bol zameraný na možnosti interpretácie výtvarných diel súčasného výtvarného umenia. Workshop sa konal v priestoroch aktuálnej výstavy výtvarného umelca Marka Thera s názvom Jesus Maria, horí.  Workshopu sa zúčastnili učitelia základných škôl, stredných škôl a základných umeleckých škôl. Súčasťou workshopu bola aj komentovaná prehliadka, kde účastníci mali možnosť bližšie sa zoznámiť svetom Marka Thera a cez jeho tvorbu s vyjadrovacími prostriedkami súčasného výtvarného umenia.

Aktuálnu výstavu pre účastníkov prezentovala galerijná pedagogička Mgr. Petra Filipiaková prostredníctvom zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na pochopenie obsahu vystavených diel v kontexte kompozície a výtvarného jazyka. Zrealizované tvorivé aktivity galerijnej animácie a ďalšie výtvarné činnosti boli navrhnuté tak, aby učitelia vedeli aplikovať priamo v edukačnom procese. Realizáciu workshopu za DP MPC Košice pripravil Mgr. Szilárd Fecsó učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pre výtvarnú výchovu.