Kreslenie v grafickom programe Tux Paint

Hlavným cieľom vzdelávania je získanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon činností pedagogického zamestnanca. získať zručnosti v inštalácii a nastavení grafického programu Tux Paint a vedieť ich aplikovať v praxi,vedieť efektívne využívať grafický program na vyučovacích hodinách i v záujmovej činnosti

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
556/2011 - KV
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
TUX PAINT