Kreatívna dielňa v Komárne

Učebňa Detašovaného pracoviska MPC v Komárne sa 7. decembra 2017 zmenila na veľkú kreatívnu dielňu. Vďaka predstaviteľom firmy Mira Office zo Želiezoviec si učitelia a vychovávatelia mohli vyskúšať nové materiály a nové techniky v oblasti výtvarnej a pracovnej výchovy.

Naučili sa techniku transferu, mramorovania ako aj prípravu drevených šperkov alebo vianočných ozdôb. Účastníci ocenili najmä využiteľnosť predstavených techník v praxi, ako aj odbornosť a pripravenosť lektorky Judit Göbő. „Kreatívna dielňa bola pre mňa veľkým zážitkom, naučili sme sa veľa nových, ľahko použiteľných techník. Lektorka s nami pracovala veľmi milo, s veľkou odbornosťou a trpezlivosťou nám vysvetlila nové techniky, odovzdávala nám praktické rady – presne vedela čo si môže pedagóg dovoliť v čase, v zložitosti alebo finančne, keď organizuje aktivitu pre žiakov. Už sa teším na pokračovanie na jar,“ zhodnotila kreatívnu dielňu Éva Kotiers, učiteľka ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM z Chotína.

O opodstatnenosti podobných podujatí svedčí fakt, že o kreatívnu dielňu napriek adventnému obdobiu malo záujem takmer 40 pedagógov. Počet účastníkov bol limitovaný na 20, preto DP MPC v Komárne otvorilo predpoludňajšiu skupinu pre vychovávateľov a popoludňajšiu skupinu pre učiteľov. Pedagógovia pracovali aj po uplynutí času podujatia, chceli všetky techniky dokončiť. Lektorka, Judit Göbő ochotne odpovedala na ich praktické otázky a dávala im cenné rady ohľadne postupov daných techník. Účastníci žiadali podľa možností zorganizovať ďalšie kreatívne dielne na jarnú, resp. veľkonočnú tematiku. ,,Budeme sa usilovať vytvárať podujatia podobného charakteru,“ uviedla Mária Pálinkáš, organizátorka, vedúca popoludňajšej skupiny.

Účastníci si pochvaľovali takéto neformálne vzdelávanie, kde mali možnosť rozšíriť si svoje profesijné kompetencie. Andrea Szabó Križan, vedúca predpoludňajšej skupiny, zdôraznila využiteľnosť nových techník aj v rámci kontinuálneho vzdelávania v oblasti výtvarnej výchovy.