Korene a hodnoty

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici zrealizovalo v dňoch 11. 4., 12. 4. 2019 a 16. 4. 2019 vernisáž a tvorivé dielne pod názvom ,,Korene a hodnoty.“ Podujatia sa uskutočnili v históriou opradených priestoroch Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Organizátorské zastrešenie poskytlo Múzeum Prvého slovenského gymnázia, Evanjelické gymnázium v Tisovci a Katolícka materská škola Svätej rodiny v Revúcej. Cieľom podujatia bolo podporiť integrácie obsahov a inovácie postupov pre vzdelávacie oblasti Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť s využitím medzinárodných inšpirácií z projektov ERASMUS +.

Vzdelávaciu výstavu otvorili spevom a tancom žiaci Katolíckej materskej školy Svätej rodiny v Revúcej a Základnej školy s materskou školou v Muráni. Zúčastneným sa prihovorili: primátor Mesta Revúca Ing. Július Buchta; riaditeľka evanjelického gymnázia v Tisovci Mgr. Miroslava Štefániková; riaditeľka Katolíckej materskej školy Svätej rodiny v Revúcej Erika Václavíková a garantka vzdelávacej výstavy a tvorivých dielní PaedDr. Darina Výbohová, PhD. Po inšpiratívnych rétorických vystúpeniach zameraných na kultúrny a náboženský kolorit Slovenska sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy v Revúcej v motivačných tvorivých dielňach. Vernisáže a troch dní tvorivých dielní sa zúčastnilo spolu 200 žiakov z rôznych typov škôl (materské a základné školy, špeciálna základná škola, gymnázium) a 60 učiteľov. Tvorivé dielne boli interaktívne koncipované v duchu odkazov hodnôt pre súčasnosť. 11. 4. a 16. 4. 2019 ich viedli pracovníci Metodicko-pedagogického centra v Banskej Bystrici: Mgr. Adriana Kvetková, PaedDr. Ján Husár, PhD.; PhDr. Ingrid Nosková, PhD. a PaedDr. Štefan Pondelík. Účastníci si osvojili metodické námety využitia edukačnej sady kartičiek pre vzdelávacie oblasti Človek a hodnoty a Človek a spoločnosť a ocenili interaktívny kontext sprístupnenej didaktickej pomôcky a príjemnú atmosféru tvorivých dielní.  

 

PhDr. Ingrid Nosková, PhD.