Konferencia k Medzinárodnému dňu Rómov

      Dňa 9.4. 2019 sa na pôde RP MPC Prešov uskutočnila konferencia k Medzinárodnému dňu Rómov, ktorú organizovalo ROCEPO (Rómske vzdelávacie centrum). Prítomných hostí privítal pán Ľubomír Jankura, riaditeľ RP MPC Prešov. S príhovormi vystúpil za MŠVVaŠ SR pán Peter Krajňák, za Úrad splnomocnenca vlády SR  pre rómske komunity pán Ábel Ravasz a pán Juraj Kredátus za Odbor školstva pri Prešovskom samosprávnom kraji.

       Slávnostnú atmosféru pod vedením svojich pedagógov vytvorili žiaci zo ZŠ Ivana Krasku v Trebišove, zo ZŠ Podsadok, zo Súkromnej odbornej školy v Malčiciach a členovia O.Z. Róm Podskalky. Po kultúrnom programe účastníci pracovali v troch pracovných dielňach, ktoré viedli členovia ROCEPO a dobrovoľníci zo strednej a vysokej školy, Laura Cinová a Michal Sivák. Všetky pracovné dielne boli vedené v súťaživom duchu s obsahovým zameraním na históriu, kultúru a reálie Rómov. V záverečnej reflexii každá skupina vyhodnotila úroveň svojich vedomostí v spomínaných oblastiach zo života Rómov.