Klub učiteľov nultých ročníkov

Na Deň učiteľov dňa 28. marca 2018 sa v regionálnom centre Metodicko-pedagogického centra v Prešove uskutočnil seminár zameraný na výmenu praktických skúseností pedagogických zamestnancov nultých ročníkov Prešovského a Košického kraja.

Cieľom stretnutia bolo priblížiť učiteľom nultých ročníkov možnosti využitia zásady názornosti v edukácii žiakov nultého ročníka. Svoje skúsenosti z oblasti výroby vlastnej edukačnej pomôcky pre žiakov prezentovala  Milena Horváthová. Účastníci sa aktívne zapájali do diskusie a podelili sa o svoje pozitívne i negatívne skúsenosti s vybavenosťou škôl didaktickými pomôckami a možnosťami ich zaobstarania z rôznych zdrojov.

Najväčším prínosom tohto stretnutia bol záujem väčšiny zúčastnených pedagógov aplikovať prezentované skúsenosti v praxi.

Účastníci zhodnotili seminár ako inšpirujúci, ktorý im pomôže v ďalšej práci so žiakmi. Ocenili aj vecnosť a zrozumiteľnosť výkladu, profesionálne odprezentované ukážky a možnosti ich využitia v praxi.