Interaktívnosť vo vyučovaní nemeckého jazyka pre základné a stredné školy (odborný seminár)

Ako interaktívne vyučovať ? To bola hlavná téma odborného seminára pre učiteľov nemeckého jazyka, ktorý zorganizovalo Regionálne pracovisko MPC v Bratislave v spolupráci s vydavateľstvom Klett.

Cieľom podujatia bolo rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov nemeckého jazyka v oblasti práce s interaktívnou podporou učebnice v pedagogickej praxi, prácou s videami vo vyučovaní nemeckého jazyka.

Prioritnými témami, okrem interaktívnosti, boli aj metodické tipy vo vyučovaní nemeckého jazyka,  možnosti  práce s textami, audionahrávkami a aj videonahrávkami. Uvedené témy boli odprezentované kvalifikovanou lektorkou Mgr. Milinou Kollárovou.

Počas všetkých tém účastníci diskutovali o možnostiach ich implementácie v edukačnom procese a vyjadrili pozitívnu spätnú väzbu k tomuto odbornému semináru.