Interaktívne o ľudských právach

Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave zorganizovalo koncom mája odborný seminár Ľudsko-právna problematika vo výučbe na základnej škole.

Cieľom seminára bolo rozšíriť a aktualizovať poznatky učiteľov a vychovávateľov o možnostiach využívania aktivizujúcich metód v kontexte výučby o ľudských právach a k ľudským právam. Dôležitou súčasťou seminára boli komunitný kruh, interaktívne činnosti a diskusia. Na príprave a realizácii sa podieľali učiteľky pre kontinuálne vzdelávanie PaedDr. Oľga Nestorová, Mgr. Beata Juráková a PhDr. Darina Gogolová, PhD.