Inovujeme vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

V zmysle nových záväzných pedagogických dokumentov ŠVP – ISCED 1 a profesijných štandardov odborne, metodicky a prakticky pripraviť učiteľov primárneho vzdelávania na efektívne a inovatívne vyučovanie anglického jazyka na prvom stupni základnej školy.

Číslo akreditácie: 
849/2012 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Inovujeme vyučovanie anglického jazyka na prvom stupni základnej školy