INOVATÍVNE METÓDY V CDR – Centrum pre rodinu a dieťa (predtým Detské domovy), druhý odborný seminár

V poradí druhý odborný seminár pre vychovávateľov CDR z plánovaného cyklu odborných seminárov zameraných na problematiku práce s deťmi v starostlivosti CDR sa uskutočnil 11.06.2019 v spolupráci s Krajskou pobočkou Fóra riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky, krajskou pobočkou banskobystrického kraja a RP MPC v Banskej Bystrici. Na odbornom seminári sa vystriedali účastníci, ktorí nemali možnosť absolvovať prvý seminár.

Na základe požiadaviek účastníkov z predchádzajúceho stretnutia, bol odborný seminár realizovaný v kontexte prezentácie nových poznatkov tematiky skupinových procesov pri práci s malou sociálnou skupinou – lektorka Mgr. Gabriela Zábušková, nácviku praktických zručností techník tradičných remesiel tkania a paličkovania – lektorka Elena Bahledová a výmenu aktuálnych odborných skúseností vychovávateľov CDR  v práci so skupinou detí s poruchami učenia a správania - lektorka Mgr. Zuzana Krahulcová.

Účastníci pozitívne ocenili využitie recyklácie kartónu a polystyrénu ako základnej pomôcky pri tréningu postupov tkania na kartóne a paličkovania na polystyrénovej kocke. Osviežením atmosféry odborného seminára bola aj relaxačná časť energizérov „Živého tkania“ a „Zábavného skladania papiera“ postupom vtipnej rozprávky.

Skúsenosti z realizácie odborných seminárov pre vychovávateľov CDR ukazujú na vhodné skĺbenie teoretických a praktických lektorských vstupov a možnosti osvojovania takých zručností vychovávateľov, ktoré budú môcť použiť pri zmysluplnom využívaní voľného času detí v starostlivosti CDR.