Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských výchovno-vzdelávacích zariadení

Vzdelávací program je zameraný na inováciu profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa, uplatnenie legislatívnych prdpisov, rozvoj komunikačných schopností, inovatívne formy a metódy výchovno-vzdelávacích aktivít

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
496/2011 - KV
Druh: 
Dokumenty
Učebné zdroje - v tlačenej forme: 
Realizácia vych. pr. v ŠVVZ I, Realizácia vych. pr. v ŠVVZ II