Informatika v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Osvoji´t si zručnosti, navrhnúť a využívať také metódy a formy práce, pomocou ktorých sa dosiahne požadovaný výkonový štandard žiaka nižšieho sekundárneho vzdelávania v predmete informatika

Autor: 
Anonymný
Číslo akreditácie: 
499/2011 - KV