Informatika na 1. stupni: nové príležitosti a nové možnosti

DP MPC Komárno pripravilo odborný seminár pre učiteľov  primárneho vzdelávania vyučujúcich informatiku. Učitelia sa oboznámili s novými príležitosťami a možnosťami vyučovať informatiku v primárnom vzdelávaní. Pán profesor Ivan Kalaš, PhD. zaujímavou prednáškou oboznámil učiteľov s novou možnosťou vyučovania informatiky s Emilom. Po prednáške účastníci seminára mali možnosť  diskusie, kde padla zaujímavá otázka ohľadne kvalifikovanosti učiteľov primárneho vzdelávania vyučovať informatiku, vyučujúci mali záujem o ďalšie vzdelávanie, aby v škole mohli využívať softvér Emil. Odborný seminár organizačne zabezpečila PaedDr. Beáta Šenkárová.